Aloe Vera historik

För mer än 5000år sedan blev aloe Vera plantan känd som läknings planta.

Den har använts i alla kulturer där det är tillräckligt varmt och torrt för att den ska kunna växa.

Den hör till den kinesiska örtmedicinens mest allmänverkande plantor.
Hippokrates, läkekonstens fader, ansåg Aloe Vera vara en av de främsta medicinalväxterna. I gamla Egypten var Aloe Vera högt uppskattad, t ex lär Cleopatra ha använt den flitigt för sin skönhets skull. Alexander den Store hade stora Aloe Vera odlingar för att försörja sin armé med den undergörande växten, bra på sår och skador. Även inom indiansk läkekonst använde man Aloe Vera.

 På 1930-talet hade man Aloe Vera plantor på sjukhusen för att med Aloe Vera gelé behandlade brännskador som uppstod vid röntgenstrålning.